ضد عفونی ۷۰۰ هزار نوبت ناوگان حمل ونقل عمومی برای پیشگیری ازکرونا طی ...

ضد عفونی ۷۰۰ هزار نوبت ناوگان حمل ونقل عمومی برای پیشگیری ازکرونا طی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات