ارسال بالغ بر ۳۰۰ پیشنهاد به دبیرخانه جشنواره نظام پیشنهادات

ارسال بالغ بر ۳۰۰ پیشنهاد به دبیرخانه جشنواره نظام پیشنهادات

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات