افزایش نظارت بر اجرای سامانه سپهتن / کاهش ۲۲.۷ درصدی تعداد فوت شدگان تصادفات در سال جاری

افزایش نظارت بر اجرای سامانه سپهتن / کاهش ۲۲.۷ درصدی تعداد فوت شدگان تصادفات در سال جاری

بر اساس این گزارش در سال ۹۸ میزان تصادفات منجر به فوت در داخل و خارج از حریم ۱۶ هزار و ۹۴۷ مورد بوده است که این میزان نسبت به سال قبل از آن ۱. در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ هزار و ۲۲۳ مورد تصادف ثبت شده که منجر به فوت هزار و ۳۶۷ در صحنه شد. همچنین در این سال در مجموع ۶۸۸ میلیون تردد بین استانی در کشور صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یک دهم درصد کاهش داشته است. علاوه بر این در این گزارش، متوسط ماهانه جانباختگان تصادفات راه‌های برونشهری قبل و بعد از تغییرات قیمت سوخت و شیوع کرونا نیز موردبررسی قرار گرفته و بر این اساس در ۸ ماه نخست سال ۹۸ تعداد جانباختگان ۸ هزار و ۴۳۹ نفر بوده و در ۴ ماه پایانی سال گذشته این تعداد ۲ هزار و ۹۲۵ مورد ثبت شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات