درخواست استعلام نوعیت اراضی از طریق سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

درخواست استعلام نوعیت اراضی از طریق سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران به استناد ماده 13 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات را بعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی (وقت)مصوب 2/5/67 تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 محول گردیده است.این دبیرخانه باستناد عکسهای هوایی سنوات قبل از سال 1358 و تفسیر آن مطابق قانون نسبت به تعیین نوعیت پلاکهای ثبتی اقدام می نماید.

هم اکنون امکان دسترسی به فرم کمیسیون ماده 12 و درخواست استعلام نوعیت اراضی از طرق سایت اداره کل راه و شهرسسازی استان تهران به آدرس http://tehran.mrud.ir قسمت میز خدمت الکترونیکی بخش درخواست استعلامات نوعیت اراضی ( کمیسیون ماده12) برای متقاضیان مهیا شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات