افزایش سرعت عملیات اجرایی در تهرانسر و بازدیدهای هفتگی

افزایش سرعت عملیات اجرایی در تهرانسر و بازدیدهای هفتگی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات