سال گذشته ۵۲۰۰ قبضه اسلحه از شکارچیان غیرمجاز در کشور کشف شد

سال گذشته ۵۲۰۰ قبضه اسلحه از شکارچیان غیرمجاز در کشور کشف شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات