مکاتبه نظام مهندسی با دیگر سازمان ها درباره بخشنامه تعارض منافع

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان از مکاتبه این سازمان با دیگر نهادها ، ادارات و سازمان های استان در خصوص اجرای بخشنامه تعارض منافع خبر داد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات