بررسی و مطالعه جهت‌‌گیری‌های راهبردی بنادر کوچک

بررسی و مطالعه جهت‌‌گیری‌های راهبردی بنادر کوچک

از اهداف عمده‌ای که در این طرح پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است می‌توان به شناسایی تهدید‌ها و فرصت‌های پیش هر یک از بنادر کوچک، افزایش عملکرد و بازدهی آنها، کمک به رشد اقتصادی شهرها و واحد‌های صنعتی و تجاری پیرامون بنادر کوچک، افزایش قدرت رقابت بنادر کوچک در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، کمک به ارتقای سطح عملکردی بنادر کوچک تجاری در زنجیره حمل و نقل و اقتصاد کلان کشور و دستیابی به چشم‌اندازی جامع از وضعیت پیش‌ روی بنادر مورد مطالعه اشاره کرد. سپس در فاز سوم مطالعات با عنوان تحلیل راهبردی، پس از تعیین مزیت‌های نسبی، تنگناهای ساختاری و گرایشات حاکم برای هر بندر با توجه به چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی کشور و اهداف طرح حاضر، عوامل تاثیرگذار با تکیه بر شاخص‌های فیزیکی، عملکردی، اقتصادی و اجتماعی در دو محیط داخلی و خارجی تعیین شده و سپس با تعیین میزان اهمیت و اثرگذاری هر عامل به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات