خانم مهندس محبوبی به عنوان عضو علی البدل هئیت مدیره شرکت آب منطقه...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران  آقای مهندس محمد حاج رسولیها نماینده رئیس مجمع عمومی  و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران با صدور حکمی سرکار خانم مهندس فاطمه محبوبی را برای مدت دو سال به عنوان عضو علی البدل هئیت مدیره شرکت آب منطقه ای مازندران منصوب کرد.

در این حکم ضمن اشاره به مفاد بند 4 ماده 13 اساسنامه شرکت آب منطقه ای مازندران و همچنین تعهد،شایستگی و سوابق مفید سرکار عالی بر انجام وظایف خطیر و مسئولیت های محوله و تحقق اهداف پیش بینی شده در اساسنامه شرکت تاکید و برای نامبرده آرزوی توفیق شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای مازندران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای مازندران

    شركت آب منطقه‌ای مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات