سومین جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای یزد در سال جاری...

سومین جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای یزد در سال 1399 با حضور مدیرعامل و سایر اعضا برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد ، در این جلسه پیشنهادیه  دو طرح پژوهشی که توسط محققین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به دبیرخانه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت ارسال شده بود، توسط اعضا کمیته مورد بررسی قرار گرفت و در پایان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات