مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در راستای رویداد آبی شهرستان مهریز ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان دیدار کرد.

«مرتضی حدادزاده» رئیس دادگستری شهرستان مهریز در این دیدار برحساسیت منابع آبی تاکید کرد و گفت: منابع آبی برای ما از حساسیت خاصی برخوردار است به نحوی که در مجموعه دادگاه نیز برنگاه حفاظتی تاکید داریم.

وی افزود: برنامه ریزی ها در بخش حفاظت از منابع آب باید به گونه ای باشد که تناقضی با قانون نداشته باشد و کنترل هوشمند نیز صورت گیرد.

حدادزاده با بیان این که باید در بحث آب، سازو کار مشخصی مدنظر قرار دهیم، تصریح کرد: در این راستا اگر چاه غیرمجازی پلمپ شد، غیرقانونی بوده بنابراین نباید هیچ دستور موقتی صادر شود.

در ادامه «علی زارع» دادستان شهرستان مهریز نیز با بیان این که آب از موضوعات عامه است و رسیدگی به آن باید بدون هیچ تعللی اجرا شود، گفت: ما در زمینه حفاظت از منابع آب همکاری های لازم را با شرکت آب منطقه ای داریم.

«محمدمهدی جوادیان زاده» مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هم حفرچاه های غیرمجاز را چالش این شهرستان عنوان و بیان کرد: با توجه به این که در استان با کمبود منابع آب مواجه هستیم، رسیدگی به این چاه ها باید اولویت شرکت باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری همه مسئولان اقدامات حفاظتی را به بهترین شکل انجام دهیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات