واحدهای­ گازی بلوك سيكل تركيبي نيروگاه نكا به مدار تولید بازگشتند

واحدهای­ گازی بلوك سيكل تركيبي نيروگاه نكا به مدار تولید بازگشتند

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات