اجرای موفقیت آمیز پروژه طراحی،نصب و تست سیستم عملکرد و مدیریت پروسه OM 650 در نیروگاه یزد

اجرای موفقیت آمیز پروژه طراحی،نصب و تست سیستم عملکرد و مدیریت پروسه OM 650 در نیروگاه یزد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات