جلسه 144 شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی...

جلسه 144 شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی...

جلسه 144 شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی یکشنبه 25خرداد ماه به ریاست مهندس مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و با حضور مهندس رجایی مدیر کل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا وزارت نیرو برگزار شد

در این جلسه ابتدا مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران توضیحاتی در خصوص دستور جلسه ارائه کرد سپس دو گزارش تحت عنوان اجرای بخش نامه تفکیک قدرت پمپاژ اولیه و ثانویه و ممنوعیت صدرو مجوز های متعدد و ضرورت تحول در پروژه تجهیز چاه ها به کنتور  توسط مشاور طرح ارائه شد. سپس  اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند  و در پایان پس از بررسی های لازم جمعبندی توسط مهندس حاج رسولی ها  بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات