سنکرون سازی برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان یکی از دستاوردهای برتر صنعت برق کشور

سنکرون سازی برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان یکی از دستاوردهای برتر صنعت برق کشور

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: سنکرون سازی شبکه برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان؛ یکی از دستاوردهای برتر شبکه برق ایران در سال 98 شناخته شد که برای اولین بار در تاریخ صنعت برق کشور به وقوع پیوسته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان؛ محمود دشت بزرگ اظهار کرد: آبان ماه سال 98 شبکه برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان برای تبادل انرژی دو طرفه همسان سازی شد که نشانی از قابلیت و ظرفیت فنی شبکه برق خوزستان بوده است.
وی افزود: سنکرون سازی به معنی وصل کردن دو شبکه کاملاً مجزا به هم است به طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضربه‌ای قابل ملاحظه ای ایجاد نشود و به نوعی همسان سازی و رویت پذیری در بین شبکه برق دو کشور رخ داده است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: این همسان و هم فاز سازی کمک می کند تا تبادل برق به راحتی انجام و حجم انتقال برق افزایش پیدا کند و حتی در صورت نیاز از شبکه عراق، برق دریافت کنیم و می توان از این طریق به کشورهای همسایه وصل و به هاب انرژی در منطقه تبدیل شویم.
دشت بزرگ تصریح کرد: در گزارش اخیر وزیر نیرو به رئیس جمهور از ده دستاورد برق کشور در سال 98 نام برده شده که برای اولین بار در صنعت برق کشور به وقوع پیوسته است و یکی از این موراد سنکرون سازی شبکه برق ایران و عراق بوده است.
وی اظهار داشت: رئیس جمهور نیز از گزارش " اولین های برقی" وزیر نیرو تشکر کرده و آن را دستاوردهای مهمی توصیف کرده است.

تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات