توضیح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درباره نحوه ی ارجاع کار مربوط به پروژه ی تعاونی مسکن دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس

توضیح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درباره نحوه ی ارجاع کار مربوط به پروژه ی تعاونی مسکن دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

با سلام

احتراماً، با عنایت به مباحث مطرح شده در خصوص نحوه ی ارجاع کار مربوط به پروژه ی تعاونی مسکن دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس، بدینوسیله مطالبی به شرح ذیل جهت شفاف سازی ورفع ابهامات اعلام می گردد:

 • نقشه ی پروژه ی مذکور با توجه به تلاش وپیگیری های فراوان هیات مدیره سازمان دربهمن ماه 1398، منطبق با مصوبه شماره دو فروردین ماه 1396 با اعمال تخفیف 70 % کل کار در سازمان ثبت گردید. یعنی متراژ پروژه با اعمال تخفیف، 12027مترمربع برای مهندسین مربوطه محسوب گردیده است.
 • دلیل اتخاذ تصمیم هیات مدیره محترم وقت (دوره هفتم) نسبت به اعمال تخفیف 70% ، جذب و ورود پروژه های مشابه به چرخه سازمان و ایجاد مشوقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی- که تعداد قابل توجهی نیز هستند - می باشد. ضمن اینکه اکثریت چنین پروژه هایی تحت درخواست تخفیف بعضی از مراجع مرتبط نیز قرار می گیرند و هیات مدیره های وقت علیرغم اتکا به مسائل قانونی، تعاملاتی با کارفرمایان پروژه ها  همچون مسکن مهر ، مسکن استیجاری و یا پروژه های مشارکتی شهرداری بنا بر مصلحت سازمان انجام داده اند.
 • پس از جلسات متعدد وبررسی های بعمل آمده هیات مدیره با اداره کل راه وشهرسازی در این خصوص و با در نظر گرفتن قراداد مسکن مهر، پروژه ی مذکور طی مصوبه مورخ 30/01/99 ، با عنایت به اینکه اسکلت 5 بلوک احداث گردیده و امکان تفکیک شرایط مسکن مهر میسر نمی باشد لذا 5 % از کل زیربنای احداثی (13648متر مربع) با ضوابط مسکن مهر ومابقی متراژ (28346مترمربع) با ضوابط جاری سازمان عملیاتی گردد. براین اساس سه بلوک به متراژ13416 مترمربع مسکن مهر بوده که طراحی توسط مهندسین مشاور و نظارت از طریق سازمان با تعرفه مسکن مهر به میزان 25 % در سال 1398 ناظرین درج گردد. همچنین خدمات نظارت وطراحی پنج گروه به متراژ 28578 مترمربع با اعمال 30%  تعرفه ( 70 %  تخفیف) توسط اعضای واجد شرایط ( دارای صلاحیت ، ظرفیت و اولویت ) انجام پذیرفته و به میزان 100% در سهمیه سال 98 محسوب گردد.

لازم بذکر است که چهار بلوک B جزو (گروه د) و چهار بلوکA  جزو (گروه ج) و مساحت مجموع این هشت بلوک از مساحت درز انقطاع هر بلوک اختصاصی محاسبه ودرج گردیده است.

در ذیل نیز جهت شفاف سازی، صلاحیت، ظرفیت و اولویت  مهندسین انتخاب شده جهت پروژه مذکور ذکر می گردد.

همچنین به اطلاع اعضای محترم می رساند: سازمان جهت همکاری اعضای واجد شرایط در پروژه مذکور  بصورت تماس تلفنی و پیامک به ایشان در بخش طراحی اطلاع رسانی نموده است که در رشته عمران 2 نفر، معماری 3 نفر و برق 3 نفر اعلام آمادگی نموده اند. در رشته مکانیک نیز تاکنون کسی از اعضای واجد شرایط همکاری خود را اظهار نداشته است.

در بخش نظارت نیز رشته عمران 2 نفر، معماری 1 نفر، برق 3 نفر و مکانیک نیز 2 نفر اعلام همکاری نموده اند.

چنانچه مهندسین واجد شرایط رشته های برق، معماری و مکانیک(پایه یک و ارشد دارای ظرفیت لازم ) در بخش نظارت تمایل به همکاری در پروژه مذکور را دارند، می توانند طی درخواست مکتوب تا تاریخ 1 / 4/ 99 به امور مهندسین سازمان مراجعه فرمایند.

ظرفیت و اولویت  مهندسین انتخاب شده در پروژه فرهنگیان:

معماری
سازه
مکانیک
برق

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات