اولویت اصلی بنیاد مسکن اجرای طرح اقدام ملی مسکن در57 شهرزیریکصد هزار نفر جمعیت درسال جهش تولید می باشد

اولویت اصلی بنیاد مسکن اجرای طرح اقدام ملی مسکن در57 شهرزیریکصد هزار نفر جمعیت درسال جهش تولید می باشد

درابتدای این جلسه مدیرکل بنیاد مسکن استان ضمن خیر مقدم وخداقوت خدمت مدیران وکارشناسان طی سخنانی گفت:اجرای طرح اقدام ملی مسکن همزمان با سراسر کشور دراستان آذربایجان شرقی شروع واولویت اصلی بنیاد مسکن با همکاری راه وشهرسازی و اجرای این طرح در57 شهر زیر یکصد هزار نفر با تعداد 4840 واحد می باشد.
حافظ باباپور افزود: سهمیه اولیه طرح اقدام ملی مسکن  در18 شهر وبه تعداد 1359 واحد می باشد که به حول قوه الهی وبا برنامه مدون بنیاد مسکن وراه شهرسازی استان وبا تعامل وهمکاری یکدیگر مراحل عملیلات اجرایی آن شروع خواهد شد.
درادامه مدیرکل راه وشهرسازی استان بابیان اینکه درسال جهش تولید که شعار سال می باشدبا مدیریت صحیح وهدفمند برای رسیدن به اهداف وبرنامه های اساسی راه وشهرسازی اقدامات برنامه ریزی شده انجام می شودتاکید کرد:طرح اقدام ملی مسکن شامل ، تامین زمین ،عقد قرارداد وپیگیری احداث واحدهای مسکونی وواگذاری آن به مردم اولویت برنامه های این اداره کل درسالجاری است.
ابوالقاسم سلطانی اظهارکرد:بخشی از اراضی مورد نظر درشهرهای مورد هدف برای احداث واحدهای یاد شده درحال تخصیص وواگذاری آن به عوامل اجرایی سازندگان است وامیدواریم دراستان ما نسبت به دیگر استانها عملیلات اجرایی ساخت واحداث واحدها با تخصیص وتامین اعتبارات بانکها وآورده های مردمی به زودی آغاز شود.
ایشان با اشاره به اینکه تسهیلات درنظر گرفته شده درحوزه احداث مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن طبق تصمیمات دولت 75 وحداکثر 100 میلیون تومان مبی باشد اعلام نمود:بدون شک با انجام چنین طرحهای دراستان وشهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت علاوه برایجاد اشتغال دربخش های مختلف ورفع محرومیت ،زمینه ساز تحقق شعار سال یعنی جهش تولید دراستان خواهیم بود.
درپایان جلسه معاونین،مدیران وکارشناسان درزمینه اجرای بهتر این طرح دراستان وشهرستانهانظرات خود را اعلام نمودند ومقررشد که درشهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت استان واگذاری اراضی جهت احداث طرح اقدام ملی مسکن درقالب گروههای ساخت3 الی 5 نفری مشروط برتصویب موضوع درشورای مسکن استان صورت پذیرد تا روند اجرایی طرح تسریع گردد وهمچنین جهت کاهش هزینه های ساخت وعدم نیاز به هزینه کرد قیمت گذاری اراضی پیشنهاد گردید درصورت تصویب درشورای مسکن استان واگذاری گروههای ساخت درشهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت درقالب 99 ساله به متقاضیان واگذار شود تا سهم آورده نقدی اعضا کاهش یابد.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات