انعقاد قرارداد آموزشي في مابين اداره كل فني حرفه اي استان كرمان و اداره كل راه وشهرسازي استان كرمان ...

كه پس از بحث وتبادل نظر مقررگرديد با هماهنگي صورت گرفته اداره كل فني وحرفه اي استان كرمان نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي تعمير ونگهداري لوازم خانگي، بوم گردي ومديريت گردشگري، بازاريابي، طراحي دوخت، پته دوزي وچرم دوزي  درمحلات وسكونت گاههاي غيررسمي با شناسايي دفاتر تسهيل گيري محلات مذكور جهت توانمند سازي افراد ساكن اقدام نمايند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات