بازدید ایزدی از پروژه تعریض جاده در منطقه علی آباد

بازدید ایزدی از پروژه تعریض جاده در منطقه علی آباد

محمدرضا ایزدی رییس کمیسیون تحقیق نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز از پروژه تعریض جاده در منطقه علی آباد در حوزه خدماتی منطقه ۳ شهرداری اهواز بازدید  کرد .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات