بازدید از طرح های مطالعاتی حوضه بالهارود در شهرستان گرمی

امروز یکشنبه بیست و پنجم خرداد، مدیر طرحهای توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل به همراه رئیس کارگروه گردشگری، سرمایه گذاری و گنجینه آب شرکت، نماینده مجری طرح های مطالعاتی حوضه بالهارود و رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی از طرح های مطالعاتی حوضه بالهارود بازدید کرد.

در ادامه این برنامه و بازدید از ساختگاههای سد سینه سر، کلاسر، آزادلو و توسانلو، جلسه بررسی آخرین روند مطالعاتی در محل اداره منابع آب شهرستان گرمی برگزار گردید.

مدیر طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه از تلاش های چندین سال دکتر تورج مهدیزاده بعنوان نماینده مجری طرح های مطالعاتی حوضه بالهارود تشکر و مهندس الناز لطفی را بعنوان نماینده مجری جدید طرحهای مطالعاتی حوضه بالهارود معرفی کرد .

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی نیز در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت منابع آب شهرستان و طرح های توسعه ای در حال اجرا و همچنین طرح های مطالعاتی منطقه ارائه کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات