گزارش شهر (قسمت سوم ):مجموعه مستند فعالیت های عمرانی شهرداری مبارکه/پروژه بهسازی فاز اول خیابان امام خمینی(ره)

گزارش شهر (قسمت سوم ):مجموعه مستند فعالیت های عمرانی شهرداری مبارکه/پروژه بهسازی فاز اول خیابان امام خمینی(ره)

مبارکه در مسیر تحول و پیشرفت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات