اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران‌تجربی تمدید شد/استان‌های کم‌خطر تا ۳۰ تیر و سایر استان‌ها تا ۳۰ مرداد ۹۹

اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران‌تجربی تمدید شد/استان‌های کم‌خطر تا ۳۰ تیر و سایر استان‌ها تا ۳۰ مرداد ۹۹

بر اساس بخشنامه صادره از سوی سرپرست دفتر توسعه مهندس ساختمان، اعتبار پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی، کاردان‌های فنی و معماران تجربی در استان‌هایی که حسب اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در وضعیت سفید (کم‌خطر) قرار دارند حداکثر تا تاریخ ۳۰ تیرماه و در سایر استان‌ها تا تاریخ ۳۰ مردادماه امسال تمدید شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات