نحوه هزینه کرد مبلغ اختصاص یافته جهت پیشگیری از شیوع کرونا بررسی شد

نحوه هزینه کرد مبلغ اختصاص یافته جهت پیشگیری از شیوع کرونا بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات