صدور 73 فقره مجوز جابجایی و 28 مورد مجوز لایروبی چاه در سه ماه...

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: طی سه ماه اول سال جاری تعداد 73 فقره مجوز جابجایی چاه ، 28 فقره مجوز لایروبی و 13 فقره مجوز کف شکنی چاه در سطح استان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس عبدالاحد باشقره اظهار کرد: بر اساس تقاضاهای واصله متقاضیان که چاه های آن ها در حین بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شده است وادامه بهره برداری بهینه از آن ها با مشکل رو به رو بود، ضمن انجام کارشناسی توسط کارشناسان حفاظت و بهره برداری منابع آبی، مدیریت ها و ادارات منابع آب شهرستانی و طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها ، نسبت به صدور مجوز جابجایی، لایروبی و کف شکنی آن ها اقدام شد وبر این اساس چاه های مذکور در فصل کشت تابستانه در مدار بهره برداری قرار خواهند گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات