زیان چاه داران مجاز، نشست زمین و مرگ آبخوان ها، نتیجه ارتکاب...

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از میزان آب زیرزمینی که در استان گلستان مطالعه شده است و به عنوان آب زیرزمینی تجدید پذیر وجود دارد، در حال حاضر حدود 97 درصد آن برداشت می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی در گفتگو با خبر ساعت 20 صدا و سیمای استان گلستان اظهار کرد: حدود 13درصد از این برداشت ها به صورت غیر مجاز و مابقی به صورت مجاز استحصال می شود.

وی افزود: طبق محاسبات وزارت نیرو، میزان آبی که نهایتا از سفره های آب زیرزمینی می تواند استخراج شود، نباید بیش از 75 درصد باشد، که در استان ما بیش از 97 درصد است و لازم است کاهش یابد.

مهندس حسینی بیان کرد: اشکال مصرف بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی که توسط عده ای "آبخوان خوار" صورت می گیرد ، ابتدا ضرر و زیانی است به صاحبان چاه های مجاز وارد کرده و برنامه ریزی های اقتصادی آنان را به هم می ریزد ونکته مهم تر این است که استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی موجب نشست زمین و آسیب به زیرساختها و در نهایت نابودی و مرگ آبخوان ها می شود که هر سه ضررهای جبران ناپذیری را به استان وارد می کنند.

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان تصریح کرد: طرح احیا و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی برای صیانت از آبهای زیرزمینی چند سالی در حال اجراست که از مهم ترین برنامه های این طرح، فرهنگ سازی مصرف بهینه از آب در بین عموم و به ویژه کودکان و نوجوانان با اجرای طرح هایی مانند داناب و سواد آبی است، همچنین انسداد چاه های غیر مجاز و نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز از دیگر برنامه های این طرح است.

مهندس حسینی در ادامه با بیان این که بیش از 95 درصد از آب شرب استان از آب زیرزمینی تامین می شود ، گفت: تسریع در اتمام سد نرماب و پیگیری ردیف اجرایی برای سدهای شصت کلا و قره چای رامیان که اهداف تامین آب شرب نیز دارند از جمله برنامه های شرکت آب منطقه ای استان برای تامین آب شرب از منابع آب سطحی در استان است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات