24 مورد عملیات رفع تصرفات غیرمجاز بستر و حریم رودخانه های شهرستان...

شایان مهر-تربت جام: در ماه های ابتدایی سال جاری 24 مورد عملیات برای رفع تصرفات غیرمجاز رودخانه های شهرستان تربت جام توسط امور منابع آب تربت جام انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر امور منابع آب تربت جام با اعلام این خبر گفت: با تلاش واحد رودخانه های این امور با شناسایی موارد تخلف و تجاوز به حریم رودخانه های شهرستان نسبت به رفع تصرفات غیرمجاز اقدام شد .

یوسف اختری افزود: با انجام 24 مورد عملیات 1410 متر از حریم و بستر رودخانه ها رفع تصرف شد .

وی افزود: حریم و بستر رودخانه ها با عنایت به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در اختیار دولت است و هرگونه دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات