سه چاله محفوره و یک چاه غیر مجاز در محدوده اسفدن از توابع شهرستان...

در راستای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و حفاظت از منابع آب، سه چاله محفوره و یک چاه غیر مجاز توسط امور منابع آب شهرستانهای قاینات و زیرکوه پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، مدیر امور منابع آب شهرستانهای قاینات و زیرکوه با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از اهداف و وظایف شرکت آب منطقه ای حفاظت از منابع آب زیرزمینی است که در همین راستا سه چاله محفوره و یک چاه غیر مجاز در محدوده مطالعاتی اسفدن پر و مسلوب المنفعه شد.

"محمد علی شهابی" با بیان اینکه یک چاله غیر مجاز به صورت داوطلبانه پر و مسلوب المنفعه شد، خاطر نشان کرد: اجرای حکم پرکردن دو چاله محفوره دیگر و یک حلقه چاه غیر مجاز، با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان قاینات و زیرکوه و نیروی انتظامی ، برابر ضوابط قضایی انجام پذیرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات