تقدیر از مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان...

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند، با اهداء لوحی از همکاری "هدی موسی زاده" مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در اجرای پروژه" محاسبه نیاز آبی تالاب کجی نمکزار نهبندان" تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در متن این لوح  که به امضای" محمدرضا رضائی" رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه بیرجند و "محمد حسین صیادی" مجری طرح رسیده، آمده است:

پژوهشگر گرامی سرکار خانم هدی موسی زاده؛

احتراماً، نظر به همکاری ها و مساعدت های سرکارعالی در انجام پروژه" محاسبه نیاز آبی تالاب کجی نمکزار نهبندان خراسان جنوبی" این گواهی به منظور تقدیر و سپاس از سرکار عالی به حضور تقدیم می گردد. امید است در سایه الطاف بیکران الهی در تمامی عرصه های علم ، فناوری و خدمت به میهن عزیزمان ایران ، موفق و مؤید باشید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات