انتصاب عضو جدید هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

فاطمه شهابی فرد ،مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برای مدت 3 سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، طی حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها نماینده رئیس مجمع عمومی و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در راستای اجرای مفاد بند 4 ماده 13 اساسنامه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، مهندس "فاطمه شهابی فرد" مدیر مدیریت مطالعات پایه منابع آب این شرکت برای مدت 3 سال به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات