جلسه گزارش عملکرد سال 98 معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه...

.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه که با حضور مدیرعامل، معاون حفاظت و بهره برداری و مدیران زیرمجموعه برگزار شد، گزارشی از وضعیت اجرای برنامه های عملیاتی مدیریت حفاظت و بهره برداری؛ مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب؛ مدیریت رودخانه ها و سواحل، مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی ارائه گردید و همچنین وضعیت تحقق اهداف تعیین شده برای هر حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است پس از بررسی فرصتهای بهبود شناسایی شده، نظرات و پیشنهادهایی جهت پیشبرد بهتر امور، مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات