جلسه ارزیابی عملکرد سال 98 ادارات منابع آب شهرستان ها برگزار شد

جلسه ارزیابی عملکرد سال 98 ادارات شهرستان با حضور مدیرعامل، معاون، مدیر حفاظت و بهره برداری و رؤسای ادارات شهرستان ها برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه براساس معیارهای تعریف شده، گزارش عملکرد سال 98 ارائه شد.

همچنین در خصوص چالش ها و فرصتهای بهبود، بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی در جهت ارتقاء عملکرد و بهبود امور مربوطه اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات