برنامه ملی ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی برای تالاب های کشور تدوین می شود

برنامه ملی ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی برای تالاب های کشور تدوین می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، اولین نشست کمیته راهبری تدوین برنامه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی- سیپا با حضور مدیران و کارشناسان دفاتر تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست، در مورخ ۲۰ خرداد ماه سالجاری در محل سالن جلسات معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها برگزار شد.

طی این نشست ضمن معرفی عناصر چهار گانه سیپا "ارتباطات، آموزش، مشارکت  آگاهی افزایی"، مفاهیم و چارچوب این برنامه، اهمیت و ضرورت تدوین برنامه سیپای ملی برای تالاب های کشور از دیدگاه کنوانسیون رامسر و کنوانسیون تنوع زیستی مطرح شد.

علی ارواحی اضافه کرد: "تا کنون اقدامات بسیار زیادی برای تالاب های کشور به صورت پراکنده در ۴ محور سیپا انجام شده که عمدتا موردی بوده و بعضا مبتنی بر انجام نیازسنجی های متناسب با گروه های مختلف هدف صورت نگرفته است، از اینرو زمان آن فرا رسیده است که این اقدامات در قالب یک برنامه مدون و منسجم راهبردی، تحت عنوان برنامه سیپای ملی برای تالاب های کشور، نظم خاصی گرفته و هر یک از این اقدامات با استفاده از ارزیابی ها دقیق وضعیت موجود مخاطبین از دیدگاه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی و انجام نیازسنجی های متناسب با شرایط موجود، صورت پذیرد."

در ادامه این نشست نقشه راه تدوین برنامه سیپای ملی توسط حاضرین در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد وضعیت تالاب های کشور از دیدگاه برنامه "ارتباطات، آموزش، مشارکت آگاهی افزایی"-CEPA جهت تسهیل و افزایش ضریب دقت این برنامه مورد ارزیابی قرار گیرد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات