پی گیری مصوبات شورای تأمین مسکن استان ایلام درخصوص پروژه های باقی مانده مسکن مهر و آغاز طرح اقدام مل...

پی گیری مصوبات شورای تأمین مسکن استان ایلام درخصوص پروژه های باقی مانده مسکن مهر و آغاز طرح اقدام مل...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات