حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، مهدی ذبیحی، معاون توسعه مدیریت و منابع ان...

حضور سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، مهدی ذبیحی، معاون توسعه مدیریت و منابع ان...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات