شهردار احمدی از احداث آلاچیق ها و سوریس بهداشتی و نمازخانه و کلبه های جدید با حفظ آثار طبیعی خبرداد و گفت : این اقدامات با طرح های از پیش تعیین شده در حال اجراست و برای پارک قرمرض برنامه مدیریتی از دو سال پیش آغاز شده و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه ، ما در اجرای طرح بازسازی پارک جنگلی هنوز نیاز به زمان بیشتر برای ایجاد فضایی مناسب درخور شان شهروندان و مسافران داریم.

شهردار احمدی از احداث آلاچیق ها و سوریس بهداشتی و نمازخانه و کلبه های جدید با حفظ آثار طبیعی خبرداد و گفت : این اقدامات با طرح های از پیش تعیین شده در حال اجراست و برای پارک قرمرض برنامه مدیریتی از دو سال پیش آغاز شده و با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه ، ما در اجرای طرح بازسازی پارک جنگلی هنوز نیاز به زمان بیشتر برای ایجاد فضایی مناسب درخور شان شهروندان و مسافران داریم.لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات