برگزاری جلسه مشترک بررسی عملکرد حوزه حفاظت منابع آب زیرزمینی و...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، جلسه بررسی عملکرد حوزه حفاظت منابع آب زیرزمینی و امور درآمدی شرکت ، با حضور مرادی معاون حفاظت و بهره برداری ، کمالی منش مدیر مدیریت حفاظت منابع آب زیرزمینی ، حسن آبادی ریئس گروه امور مشترکین و در آمد و مدیران منابع آب شهرستان ها در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید

در ابتداء مرادی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت توضیحاتی در خصوص نحوه برون سپاری درآمد به بخش خصوصی و معرفی پیمانکار و شرح وظائف مربوطه در حوزه  درآمد  ارائه نمود ، سپس حسن آبادی رئیس امور مشترکین و درآمد بر وصول مطالبات معوق شرکت توسط پیمانکار با همکاری و تحت نظارت مدیران امور منابع آب شهرستانها تاکید نمود ، در ادامه این نشست کمالی منش مدیر مدیریت منابع آب زیرزمینی  با ارائه گزارش به بررسی وضعیت عملکرد شهرستانها در حوزه حفاظت  منابع آب پرداخت ، در پایان مرادی معاون حفاظت و بهره برداری  با اشاره به اینکه عملکرد حوزه حفاظت از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد شرکت آب منطقه ای  می باشد صیانت از منابع آب زیرزمینی و حفظ آن برای نسل های آینده را بسیار مهم و ارزشمند توصیف نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات