دیدار مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان با فرماندار شهرستان سلسله

مهندس داریوش حسن‌نژاد مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با دکتر خسروی فرماندارشهرستان سلسله دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان ، مهندس داریوش حسن‌نژاد مدیر عامل شرکت با دکتر خسروی فرماندار سلسله دیدار کرد. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به وضعیت بحرانی آب در کشور و به ویژه استان لرستان اظهار داشت : کشاورزان و بهره‌برداران با رعایت الگوی کشت و مدیریت آب موجود در شهرستان از اضافه برداشت منابع آبی با توجه به محدود بودن  این عنصر ارزشمند به شدت خودداری نمایند .بررسی مسائل و مشکلات طرحهای آبی شهرستان الشتر بویژه ایستگاه پمپاژ فیض‌آباد و مشکلات  اراضی تحت پوشش این پروژه‌ از دیگر مباحث‌مطرح شده در جلسه  بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات