تعرفه مهندسی سال ۹۹ در پاس کاری وزارت راه و نظام مهندسی/ابهامات قانونیِ ابلاغ هزینه ساخت توسط شورای مرکزی

تصویب و ابلاغ فهرست قیمت خدمات مهندسی در زمره وظایف وزیر راه و شهرسازی است؛ وظیفه ای که طی سال های گذشته در بین وزرای مربوطه، فقط یکبار در سال ۱۳۷۸ توسط علی عبدالعلی زاده وزیر وقت به انجام رسیده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات