تولید بیش از یک میلیون مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در خرداد ماه ۱۳۹۹

تولید بیش از یک میلیون مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در خرداد ماه ۱۳۹۹

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات