در جلسه امروز مديريت پيك شبكه سراسري برق تاكيد شد؛ ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،مهندس غلامعلي رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير در اين جلسه كه از طريق برقراري  ارتباط تصويري با شركت ها به بررسي برنامه هاي اجرا شده صنعت برق براي كاهش پيك پرداخته شده بود، اظهارداشت: اجرايي كردن همه برنامه هاي عملياتي براي مديريت پيك بار ضروري است.
رخشاني مهر همچنين با اشاره به اين كه صنعت برق ايران با بهره گيري از تجارب اجرا شده دردنيا، ظرفيت هاي مديريت مصرف را به كار گرفته است، خاطرنشان كرد: ظرفيت هاي بسياري براي كاهش مصرف برق و بهره گيري از نيروگاه هاي مجازي وجود دارد.
رخشاني مهر  در خصوص جلسات روزانه مديريت پيك شبكه سراسري برق  نيز گفت: گزارش هاي اين جلسات به صورت مداوم تهيه و براي مديران ارشد صنعت برق ارسال خواهد شد.
معاون هماهنگي توزيع توانير خاطرنشان كرد: به منظور كنترل پيك، اين جلسات به صورت مداوم و روزانه برگزار مي شود و شركت ها بايد آمادگي ارائه گزارش ها را به صورت لحظه اي داشته باشند.
برپايه اين گزارش، در جلسه امروز مديريت پيك شبكه سراسري برق كشور، برنامه هاي مديريت بار 7 شركت برق منطقه اي و 16 شركت توزيع نيروي برق كشور به صورت لحظه اي بررسي و با برقراري ارتباط ويدئو كنفرانسي، موارد اصلاحي در همان زمان به مديران اعلام شد.

تهراني ها مي توانند منحني مصرف برق خود را لحظه اي رصد كنند
مسعود عزيزي معاون خدمات مشتركين شركت توزيع برق تهران بزرگ نيز با ارائه گزارشي از روند اجراي. برنامه هاي مديريت بار شبكه برق اظهارداشت: با برنامه هاي اجرا شده، همه مشتركان تهراني داراي كنتور هوشمند مي توانند منحني مصرف خود را به صورت ساعتي مشاهده كنند.
عزيزي خاطرنشان كرد : مشتركان با مشاهده اين منحني مصرف مي توانند تاثير استفاده از وسايل برقي و تغيير رفتار مصرفي خود را بر ميزان مصرف برق مشاهده كنند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات