مديركل دفتر هوشمند سازي و فناوري هاي نوين توانير؛ ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران،مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران در نشست بررسي اقدامات اين شركت در حوزه مانيتورينگ و هوشمندسازي شبكه كه با حضورمهندس هادي مدقق مديركل هوشمند سازي و مانيتورينگ شبكه شركت توانير برگزارشد، اظهار داشت: منطقه غرب مازندران به دليل شرايط اقليمي و گردش پذير بودن،  توزيع برق اين منطقه را در زمينه برق رساني با چالش هايي مواجه كرده است به گونه اي كه با 700 هزار جمعيت داراي 632 هزار مشترك برق است كه نيمي از اين مشتركين سكونتگاه هاي غيردائم داراي انشعاب قانوني هستند.

فرحزاد خاطرنشان كرد: از سوي ديگر تعداد بسيار زيادي سكونتگاه هاي غير دائمي هستند كه بر روي زمين هاي كشاورزي و بدون مجوزهاي غيرقانوني احداث شده اند كه مصارف غير مجاز از شبكه هاي برق را دارند كه به تجهيزات و شبكه برق آسيب هاي جدي وارد مي كنند  اما خوشبختانه بعد از پي گيري هاي انجام شده توسط همكاران و اجرايي شدن ماده 4 (واگذاري انشعاب موقت به سكونتگاه هاي غير مجاز احداث شده ) از ماه جاري، اميدواريم روند استفاده از برق غيرمجاز و آسيب هاي وارد به شبكه و تجهيزات برق و درنهايت نرخ تلفات در منطقه كاهش يابد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران ادامه داد: در كنار تمامي فعاليت هاي اجرايي انجام شده دستاوردهاي تحقيقاتي و علمي ارزنده اي نيز توسط همكاران صورت گرفته است كه مي توان به اجراي سيستم DCS، GIS ، قرائت كنتورهاي آنالوگ به روش پردازش تصوير، راه اندازي كارگاه تعميرات كليد و تابلو در شهرستان نور با توانمندي متخصصين بومي منطقه و تجهيزات داخلي و.... اشاره كرد.
وي افزود: در حوزه خدمات مشتركين عمده فعاليت ها به صورت شاخص محور انجام مي شود و ثبت اطلاعات به صورت لحظه اي وجود دارد.
مديركل دفتر هوشمند سازي و فناوري هاي نوين شركت توانير اظهار داشت: نقشه راه هوشمند سازي شركت توانير مشتمل بر 3 بازيگر اصلي شامل مشترك هوشمند ،شركت برق هوشمند و حاكميت هوشمند است كه وزارت نيرو و شركت توانير در جايگاه حاكميتي، نقش قانونگذار ونظارت بر اجرا را ايفا مي كند.
وي افزود:اهميت و ضرورت هوشمند سازي در شركت هاي توزيع به گونه اي است كه بايد تمامي خدمات و به صورت صد در صد غير حضوري را براي مشترك هوشمند ارايه دهد كه به طور قطع صد درصد كار هوشمند سازي انتفاعي است و منافع آن باز مي گردد.
وي در ادامه به تشريح استراتژي هاي مورد نظر شركت توانير ، در راستاي هوشمند سازي شركتهاي توزيع پرداخت و گفت: اهميت  شاخصهاي سي و نه گانه پايش و ارزيابي شركتهاي توزيع  به گونه اي است كه شركتها بر اساس شاخصها ارزيابي و نظارت مي شوند.  بنابر اين هر نرم افزاري كه در شركتهاي توزيع بكارگيري مي شود ، بايد با اين شاخصها هماهنگ باشد.
مدقق افزود: تلاش بر اين است كه زمينه رقابت براي شركتهاي توزيع ، تحت شرايط يك استاندارد ايجاد  و پس از ابلاغ استانداردهاي لازم ، زمينه ارزيابي براساس آنها ايجاد شود و تمامي نرم افزارها بايد شناسنامه دار و تحت استانداردهاي مورد نظر باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات