آغاز دور جدیدی از فعالیت های 19 اکیپ گشت و بازرسی از منابع آب در سطح...

نماینده مجری طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل از آغاز دور جدیدی از فعالیت های 19 اکیپ گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان در سال جاری خبر داد.

مهندس داور بستام گفت: در راستای پیشبرد اهداف حفاظت و صیانت از منابع آب در سطح استان، این اکیپ ها با گشت زنی از کل محدوده های مطالعاتی در طول یکسال بطور مداوم تمامی فعالیت های مرتبط با منابع آب را رصد می کنند تا با تخلفات در این حوزه برخورد قانونی شود.

وی با اشاره به فعالیت های سال گذشته این اکیپ ها اظهار داشت: شناسایی منابع آلاینده و چاه غیر مجاز جدید، انسداد 115 حلقه چاه غیر مجاز و تقلیل منصوبات 88 حلقه چاه کشاورزی دارای اضافه برداشت در سطح استان از جمله اقدامات صورت گرفته توسط این اکیپ ها در سال گذشته بود.

مهندس بستام تصریح کرد: نصب 85 دستگاه کنتور هوشمندحجمی بروی چاهها جهت جلوگیری از اضافه برداشت و آزاد سازی و رفع تصرفات بیش از 135 هکتار از سطح رودخانه ها و مسیل ها و همچنین بازدید و اندازه گیری کلیه منابع آب سطحی و زیرزمینی و درمحدودهای آزاد و ممنوعه استان با نظارت حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت بخش دیگری از فعالیت های این اکیپ ها در سطح استان است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات