بررسی ضوابط انسجام بصری نماهای ساختمانی مناطق ۲۲ گانه

بررسی ضوابط انسجام بصری نماهای ساختمانی مناطق ۲۲ گانه

جلسه کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حضور اعضاء‌ و مهندس نورزاده مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری، به مدیریت علی اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران تشکیل و.پروژه"تدوین ضوابط هماهنگی، تداوم و انسجام بصری نماهای ساختمانی در مناطق ۲۲ گانه شهرتهران" بررسی شد..به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علی اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در این باره گفت: در این جلسه پروژه "تدوین ضوابط هماهنگی، تداوم و انسجام بصری نماهای ساختمانی در مناطق ۲۲ گانه شهرتهران" مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از توضیحات مدیر کل معماری و ساختمان و مشاور تهیه کننده طرح، موضوع مورد بحث و بررسی مبسوط اعضاء قرار گرفت و به منظور دستیابی به سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری مصوب، تصمیمات لازم گرفته شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات