تقدیر از چهره های اخلاق حرفه‌ای نظام مهندسی چهارمحال و بختیاری

تقدیر از چهره های اخلاق حرفه‌ای نظام مهندسی چهارمحال و بختیاری


آموزش و ترویج اصول اخلاق حرفه‌ای،  پایش مستمر و ارزیابی ادواری رعایت اخلاق حرفه‌ای، پیش‌بینی راهکارهای افزایش اعتماد عمومی و تقدیر از کارهای اخلاقی و چهره های اخلاق حرفه‌ای نظام مهندسی ساختمان از جمله وظایف کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای اعلام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری، کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای با استناد به تبصره ۲ماده ۲مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی نظامنامه ابلاغی شورای مرکزی به شماره 11115/ش م مورخ 97/12/21  متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پایبندی اخلاق حرفه‌ای در رشته‌های اصلی مهندسی تشکیل شد.

براساس ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان, اصول اخلاق حرفه ای که همه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی خود ملزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند, بر شمرده شده اند.

رجحان منافع عمومی، انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای، رفتار شرافت مندانه و مسئولانه در عرضه خدمات مهندسی، احتراز از رفتاری که موجب سلب اعتبار اجتماعی حرفه مهندسی باشد و نیز اجتناب از تکفل همزمان اموری که موجبات منافع متعارض را فراهم آورد، از جمله این اصول است.

در پی ابلاغ نظام‌نامه، کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای تشکیل شد. مهندس سهراب حیدرزاده در رشته عمران رئیس کارگروه ، مهندس عبدالله اسلامی در رشته عمران نائب رئیس کارگروه  ، مهندس محمد مومنی در رشته برق دبیر کارگروه ، مهندس رامین سامانی در رشته نقشه برداری عضو کارگروه ، مهندس علی صادقی در رشته مکانیک عضو کارگروه ، مهندس منوچهر مفتخر در رشته معماری عضو کارگروه و مهندس فریدون واحد در رشته عمران  نیز به عنوان نماينده هيات مديره در این کارگروه حضور دارند.

از جمله وظایف این کارگروه، آموزش و ترویج اصول اخلاق حرفه‌ای،  پایش مستمر و ارزیابی ادواری رعایت اخلاق حرفه‌ای،  پیش‌بینی راهکارهای افزایش اعتماد عمومی و تقدیر از کارهای اخلاقی و چهره های اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات