رویداد رقابت طراحی « شهرفام» گامی به سوی شناسایی طراحان جوان

رویداد رقابت طراحی « شهرفام» گامی به سوی شناسایی طراحان جوان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات