اعضای شورا باید طرح تفصیلی اطراف حرم مطهر را تایید کند

اعضای شورا باید طرح تفصیلی اطراف حرم مطهر را تایید کند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات