شروع فرآیند اجرایی دوره های آموزشی طرح توانمند سازی وارتقای...

فرآیند اجرایی دوره های توانمند سازی وارتقای مدیریتی بانوان در وزارت نیرو با هدف توان افزایی مدیران فعلی و پرورش افراد مستعد و جوان به عنوان مدیران آینده در سازمان‌ها، در شرکت آب منطقه ای گلستان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سرپرست دفتر منابع انسانی و پشتیبانی   شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: در راستای اجرای دوره های "طرح توانمند سازی و ارتقای مدیریتی بانوان در وزارت نیرو" و پیرو برگزاری مراسم افتتاحیه در آذرماه سال ۱۳۹۸ ، برگزاری دوره های مشترک میان مدیران پایه، میانی و ارشد به صورت مجازی و در قالب وبینار "webinar " توسط موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو به عنوان مجری دوره های مذبور، از خرداد ماه سال جاری آغاز شد.

مهندس مهدی حکیمی افزود: تعداد ۱۳۳ نفر افراد واجد شرایط در صنعت آب و برق ، از جمله برخی بانوان شاغل در شرکت آب منطقه ای گلستان در طرح "توانمندسازی وارتقای مدیریتی بانوان در وزارت نیرو" حضور دارند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات