ساخت 60 قطعه مهم مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان در داخل کشور

ساخت 60 قطعه مهم مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی کرمان در داخل کشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات