از سوی تیم امدادرسانی و ایمنی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ مانور نجات مصدوم فرضی از حادثه برق گرفتگی

از سوی تیم امدادرسانی و ایمنی نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ مانور نجات مصدوم فرضی از حادثه برق گرفتگی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات