از سوی کارکنان تعمیرات الکتریک نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال تغذیه واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی

از سوی کارکنان تعمیرات الکتریک نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ رفع اشکال تغذیه واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات